Huyện Kbang phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Cập nhật 08/3/2023, 10:03:06

Vừa qua, tại xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang phối hợp với Công an huyện Kbang tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Theo đó, hơn 150 đoàn viên, hội viên, Nhân dân xã Kông Lơng Khơng đã được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; thực trạng và các giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn, tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện…Thông qua hoạt động này nhằm không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng cho toàn dân trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch;  đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong việc tham gia đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở./.

CTV Minh Ngân (Huyện Kbang)


Lượt xem: 14

Trả lời