Huyện Ia Grai: Trên 69 tỷ đồng hỗ trợ vay tốn tín dụng

Cập nhật 16/12/2022, 15:12:20

Năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Grai phối hợp UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giải ngân được trên 69 tỷ đồng hỗ trợ vay vốn tín dụng.

 Trong đó, giải quyết cho 494 hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền gần 24 tỷ đồng và trên 21 tỷ đồng giải quyết cho hộ cận nghèo vay vốn. Cùng với đó là trên 18 tỷ đồng cho vay vốn để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và gần 3,3 tỷ đồng là khoản vay dành cho học sinh, sinh viên là con của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong năm 2022 đã có trên 2,2 tỷ đồng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Grai dành để hỗ trợ 43 hộ đăng ký thoát nghèo vay vốn nhằm tạo sinh kế thoát nghèo bền vững.

Có thể nói, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã và đang thực sự trở thành công cụ hữu hiệu góp phần phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Ia Grai trong thời gian qua./.

 Quốc Linh – Kim Châu –  Viễn Khánh – Phi Long


Lượt xem: 5

Trả lời