Huyện Ia Grai: Tổng kết 20 năm hoạt động của chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện.

Cập nhật 31/7/2022, 09:07:41

UBND huyện Ia Grai và Ban quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ia Grai vừa phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua 20 năm hoạt động, tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ia Grai là trên 410,7 tỷ đồng. Các hội, đoàn thể và các địa phương đã thành lập 260 tổ tiết kiệm vay vốn với 10.589 hộ vay. Đa số hộ vay vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả góp phần giúp địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi qua kênh Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Dịp này, Ban tổ chức đã trao giấy khen, phần thưởng của UBND huyện và Ngân hàng chính sách cho hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.

   CTV Minh Thoan – Phương Lộc (Huyện Ia Grai)


Lượt xem: 7

Trả lời