Huyện Đức Cơ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích hồ tiêu chết

Cập nhật 16/9/2020, 15:09:01

Đến nay, nông dân huyện Đức Cơ đã chuyển đổi được 153 ha hồ tiêu bị chết sang trồng cà phê, cây ăn quả và chuyển 14,4 ha lúa nước thường xuyên bị hạn sang trồng thanh long, chuối, bắp, rau các loại.

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp địa phương, bước đầu, các mô hình chuyển đổi cây trồng đã phát huy hiệu quả, giúp các hộ tăng thêm thu nhập. Các hộ dân tham gia mô hình được sử dụng giống mới, năng suất cao, chất lượng tốt và được hướng dẫn áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, đối với những diện tích hồ tiêu bị chết, người dân cũng đã chủ động cải tạo đất, chuyển sang cây trồng khác gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.  Để giúp người dân nâng cao thu nhập, UBND huyện Đức Cơ đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với các xã hỗ trợ người dân chuyển đổi diện tích hồ tiêu bị chết, cà phê già cỗi, diện tích lúa nước thường xuyên bị hạn sang cây trồng có hiệu quả kinh tế hơn theo tiêu chuẩn VietGAP, 4C và xây dựng sản phẩm OCOP.

Đoàn Bình


Lượt xem: 9

Trả lời