Huyện Đak Pơ thu ngân sách đạt hơn 23 tỷ đồng

Cập nhật 18/9/2020, 16:09:50

Với hàng loạt các giải pháp được chú trọng triển khai, đến thời điểm này, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Đak Pơ đã đạt được nhiều kết quả khả quan; nhiều khoản thu đạt vượt so với kế hoạch đề ra.

Năm 2020, huyện Đak Pơ được tỉnh giao thu ngân sách hơn 24,5 tỷ đồng; HĐND huyện giao hơn 26,5 tỷ đồng. Tính đến trung tuần tháng 9.2020, tổng thu ngân sách mà địa phương triển khai đạt hơn 23 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch tỉnh giao và bằng 86,8% kế hoạch HĐND huyện giao. Trong số các khoản thu thực hiện thì số thu đạt cao gồm: Tiền sử dụng đất đạt 113,24%, tiền thuê đất đạt hơn 505%, thu phí và lệ phí đạt 88%, thuế tài nguyên hơn 58%. Để đạt được kết quả này, huyện Đak Pơ đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng thu, kịp thời triển khải các giải pháp chống thất thu và triển khai quyết liệt các giải pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nợ đọng lớn. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tổ chức thu đủ, kịp thời; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư công và có những giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp.

        Đoàn Bình, Minh Trí

 


Lượt xem: 17

Trả lời