Huyện Đak Pơ đã triển khai trồng được 36 ha rừng

Cập nhật 11/10/2021, 16:10:45

Theo kế hoạch năm 2021, các địa phương trên địa bàn huyện Đak Pơ triển khai trồng mới hơn 50 ha rừng với 40 hộ dân tham gia.

Trong đó: Xã An Thành hơn 9 ha; xã Hà Tam gần 4 ha; xã Phú An hơn 20 ha; xã Yang Bắc hơn 13 ha và  xã Ya Hội hơn 3,5 ha. Với kế hoạch đề ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có đất đang sản xuất trong qui hoạch lâm nghiệp đăng ký trồng rừng sản xuất thuộc dự án Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg thuộc diện tích đất trong qui hoạch ba loại rừng của UBND các xã quản lý. Đồng thời, kiểm tra, xác định vị trí đất đang sản xuất nông nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp chuyển đổi sang đăng ký trồng rừng. Đến nay, toàn huyện Đak Pơ đã trồng được 36 ha rừng. Diện tích còn lại các hộ đang chờ cây giống để triển khai trồng rừng, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thúy Diện, Huy Toàn


Lượt xem: 5

Trả lời