Huyện Chư Sê định hướng đến năm 2025 xây dựng 7 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có liên kết theo chuỗi giá trị

Cập nhật 18/9/2020, 15:09:58

Thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX về đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Chư Sê đã triển khai đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025”. Trong đó, huyện định hướng xây dựng 7 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có liên kết theo chuỗi giá trị.

Riêng năm 2020, huyện đã đầu tư gần 78,39 tỷ đồng để triển khai các dự án. Theo đó, diện tích cây ăn quả có múi là 50 ha, cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao 50 ha, rau ứng dụng công nghệ cao 2,5 ha, nấm ăn và nấm dược liệu 0,2 ha, mô hình nuôi gà liên kết với doanh nghiệp có quy mô 20 ngàn con, mô hình nuôi heo hữu cơ sử dụng đệm lót sinh học, nuôi trùn quế… Hiện nay, người dân đã từng bước chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, huyện sẽ hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất cho người dân. Bên cạnh đó, huyện kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng với các hộ dân tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tất cả các khâu: trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế biến và tiêu thụ…/.

Đoàn Bình, Minh Trí


Lượt xem: 13

Trả lời