Huyện Chư Pưh sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Cập nhật 21/9/2018, 14:09:34

UBND huyện Chư Pưh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. 

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm cho thấy: Giá trị tăng trưởng kinh tế (Theo giá cố định năm 2010) ước đạt 7,41%. Trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 4,17%, công nghiệp-xây dựng tăng 9,22%, dịch vụ tăng 12,04%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Huyện vừa tổ chức thành công Hội thảo liên kết chuỗi giá trị sản xuất về nông nghiệp, điện năng và Hội chợ nông sản an toàn. Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện trên 23.752 ha, đạt 100,19 % kế hoạch .

Thời gian tới huyện Chư Pưh tập trung thu hoạch vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng xây dựng các cánh đồng mẫu lớn; tiếp tục triển khai các dự án liên kết với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý giống phân bón; đẩy mạnh công tác trồng rừng; xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng./.

Lê Trang


Lượt xem: 36

Trả lời