Huyện Chư Păh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Cập nhật 10/11/2022, 09:11:02

Huyện ủy Chư Păh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Chư Pah cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp một số kinh nghiệm, giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trong thời gian tới. Trong đó tập trung củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân tại địa phương./.

CTV Ngọc Thủy – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)


Lượt xem: 18

Trả lời