Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ 3 năm 2019.

Cập nhật 14/8/2019, 08:08:01

Chiều 13/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp để đóng góp ý kiến bổ sung, thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ 3, năm 2019 sắp tới. Đồng chí Kpăh Đô- Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp.

          Tại cuộc họp lần này, các đại biểu tham dự đã nghe 11 nội dung trong kế hoạch công tác chuẩn bị cho đại hội sắp tới. Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến rà soát lại danh sách đại biểu mời, khách mời; số lượng, thành phần đại biểu tham luận tại Đại hội. Cuộc họp cũng đã bàn bạc thống nhất một số nội dung, đóng góp ý kiến vào chương trình kịch bản đại hội, chủ đề tham luận đại hội, chủ đề đại hội, ma két đại hội và đề cương nội dung báo cáo chính trị tại Đại hội. Đồng chí Kpăh Đô- Phó Trưởng BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ 3 yêu cầu các thành viên BCĐ trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ để công tác chuẩn bị cho đại hội được chu đáo, đúng kế hoạch./.

Ngọc Ánh, Xuân Huy


Lượt xem: 9

Trả lời