Họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 2.

Cập nhật 15/4/2014, 13:04:48

Sáng 15/4, ông Hoàng Công Lự-PCT thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo ĐHĐB các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ 2 đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 2.

 

Ban tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số họp bàn chuẩn bị Đại hội. 

 

Theo dự kiến, Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) các Dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào giữa cuối tháng 10/2014 gồm 250 đại biểu chính thức tham dự. Trong đó có 210 đại biểu đại diện cho các dân tộc ở 17 địa phương trong tỉnh và 40 đại biểu ở các sở, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội, ngoài ra còn có 50 đại biểu khách mời. Trước đó, từ ngày 10/5 đến 10/6 ĐHĐB các DTTS cấp huyện sẽ được tổ chức. Dự toán kinh phí tổ chức ĐHĐB các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện là trên 4,5 tỉ đồng, trong đó cấp huyện là hơn 3,1 tỉ đồng. Ngoài ra, kinh phí tổ chức đêm dạ hội mừng thành công đại hội dự kiến huy động xã hội hóa là 200 triệu đồng. Để tổ chức thành công tốt đẹp ĐHĐB các DTTS-một trong những sự kiện chính trị trọng đại và là ngày hội có ý nghĩa sâu sắc đối các DTTS trong tỉnh, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Hoàng Công Lự lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc chuẩn bị tổ chức đại hội ở cấp huyện được phân công phụ trách, bên cạnh đó 7 tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức sớm triển khai công việc, nhiệm vụ để từ đó đề xuất Ban chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Tỉnh cũng sẽ sớm ban hành văn bản đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện kịp thời vào cuộc và tăng cường sự chỉ đạo đối với đại hội ở cấp huyện. Cùng với nguồn kinh phí được hỗ trợ, các địa phương cần chủ động huy động các nguồn lực trong xã hội để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp trên tinh thần tiết kiệm, chu đáo và ý nghĩa. Ngoài ra cũng cần biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong các phong trào, hoạt động./.

Thiên Thanh-Thanh Sáng


Lượt xem: 53

Trả lời