Hơn 50% diện tích chanh dây tỉnh Gia Lai được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm

Cập nhật 07/1/2023, 08:01:59

 Cùng với phát triển diện tích chanh dây, việc ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong trồng chanh dây cũng đã được nông dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai áp dụng những năm gần đây.

Đến nay, trong tổng số gần 4.500 ha chanh dây hiện có trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì có đến hơn 2.470 ha ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (chiếm hơn 50% diện tích chanh dây toàn tỉnh). Theo kinh nghiệm của người dân và doanh nghiệp trồng chanh dây thì việc áp dụng tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước còn giúp tiết kiệm phân bón, giảm công chăm sóc, thuận tiện cho việc cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp; tăng năng suất cây trồng, chất lượng sản phẩm và thu nhập của người dân. Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, nông dân sản xuất chanh dây theo hướng áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhằm góp phần giảm chi phí, tăng năng suất cây trồng./.

Mỹ Tiến,  Huy Toàn


Lượt xem: 5

Trả lời