Hơn 4.930 hồ sơ giải quyết trễ hạn

Cập nhật 24/9/2018, 08:09:49

Hơn 4.930 hồ sơ bị giải quyết trễ hạn trong tổng số hơn 383.800 hồ sơ mà các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp nhận đến hết tháng 6/2018. Đây là con số vừa được Sở Nội vụ công bố, trong đó, chủ yếu là hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Hồ sơ bị giải quyết trễ hạn nhiều được xem là một trong nhiều nguyên nhân khiến Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh bị kéo tụt xuống còn 70,68 trên tổng số 100 điểm, xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, tụt 25 bậc so với năm 2016. Ngay sau khi nhận được báo cáo của Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xin lỗi và báo cáo kết quả xin lỗi, xử lý từng trường hợp và tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan. Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp đẩy mạnh CCHC đã được tỉnh đưa ra tại Hội nghị đánh giá Chỉ số CCHC năm 2017 vừa qua, trong đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chính sách tinh giản biên chế./.

Ngô Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 11

Trả lời