Hơn 24 tỉ đồng thực hiện “Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017- 2025” của tỉnh Gia Lai

Cập nhật 11/1/2019, 14:01:41

 Hơn 24 tỉ đồng là tổng kinh phí vừa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt để thực hiện “Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017- 2025” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kinh phí mua tài liệu, thiết bị dạy học ngoại ngữ và bồi dưỡng giáo viên hơn 22 tỉ đồng; kinh phí xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ khoảng 1 tỉ đồng, 1 tỉ đồng còn lại là  kinh phí thuê kiểm định chất lượng. Nguồn kinh phí trên sẽ được TW hỗ trợ qua Bộ Giáo dục và Đào tạo khoảng 6 tỉ đồng, hơn 18 tỉ đồng là ngân sách của địa phương. Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, cùng với việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giáo viên ngoại ngữ các cấp học theo khung năng lực ngoại ngữ, tỉnh còn chú trọng đầu tư các phòng nghe nhìn, phòng học đa phương tiện nhằm giúp học sinh rèn luyện các kỹ  năng nghe – nói – đọc – viết./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 12

Trả lời