Hơn 16,3 tỷ đồng để bảo tồn, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai

Cập nhật 29/11/2023, 06:11:44

Theo Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai giai đoạn 2023-2025”, kinh phí thực hiện Đề án dự kiến hơn 16,3 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển, vốn hỗ trợ của trung ương, vốn huy động xã hội hóa, vốn các địa phương có dự án triển khai và các nguồn vốn khác.

Theo đó, các dự án thành phần của Đề án sẽ được triển khai thực hiện, gồm: Điều tra, khảo sát về cồng chiêng và người thực hành cồng chiêng trên địa bàn toàn tỉnh; phục dựng lễ hội có sử dụng cồng chiêng của dân tộc Bahnar và Jrai trên địa bàn tỉnh; tổ chức các lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho người Bahnar, Jrai; tổ chức lớp tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng cho cán bộ cấp huyện, xã; tổ chức hội thảo khoa học về cồng chiêng kết hợp triển lãm ảnh về sinh hoạt cộng đồng có sử dụng cồng chiêng; tổ chức liên hoan cồng chiêng khu vực và Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; xây dựng 06 nhà rông và 06 bến nước truyền thống;  xây dựng Phòng trưng bày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai (tại Bảo tàng tỉnh)./.

Mỹ Tiến – R’Piên


Lượt xem: 9

Trả lời