Hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi

Cập nhật 03/12/2023, 07:12:58

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã vận động các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp, ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng.

Nhờ đó, Hội có điều kiện hỗ trợ hơn 2.500 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Thời gian tới, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp tục vận động xây dựng quỹ Hội đạt hiệu quả, kịp thời trợ giúp người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Làm cầu nối thu hút các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh chăm lo cuộc sống cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ngày càng tốt hơn. Giới thiệu địa chỉ, kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp, đỡ đầu những người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống./.

Linh Chi – Huy Toàn


Lượt xem: 13

Trả lời