Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Cập nhật 13/7/2018, 08:07:36

Ngày 12-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Thí sinh của 10 đội đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sôi nổi tham gia 3 phần thi: chào hỏi, giới thiệu về đội thi; trình bày tiểu phẩm và thi kiến thức thông qua hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi. Hội thi là dịp để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đề cao vai trò chủ thể của người dân, gia đình trong việc thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tiến tới xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.

Nhâm Dung, Duy Linh


Lượt xem: 52

Trả lời