Hội thảo Tổng kết 30 năm hoạt động Khuyến nông Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 29/5/2023, 20:05:53

Chiều 29/5, Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì Hội thảo Tổng kết 30 năm hoạt động Khuyến nông Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai (1993 – 2023).
Đồng chí Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, PCT.UBND tỉnh dự và phát biểu tại Hội thảo.

Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định 465 ngày 2/3/1994 của UBND tỉnh Gia Lai. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được những thành tựu quan trọng trên lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Một trong những điểm nhấn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh là đã tổ chức đào tạo được 800 khuyến viên cấp cơ sở để phục vụ công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân áp dụng vào sản xuất. 30 năm hoạt động, từ các nguồn vốn hỗ trợ khác nhau, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình khuyến nông trồng trọt, chăn nuôi với sự ứng dụng của tiến bộ khoa học kỹ thuật, qua đó góp phần thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của người dân.

Phát biểu tại Hội thảo, bên cạnh nhấn mạnh những thành tựu nổi bật đạt được trong 30 năm qua, Giám đốc Sở NN&PTNT Lưu Trung Nghĩa cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những nội dung trọng tâm ngành khuyến nông tỉnh tập trung thực hiện, trong đó tiếp tục xây dựng các chương trình, dự án chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên những mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ; tập trung thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như đề án khuyến nông cộng động.

Phát biểu tại Hội thảo, PCT.UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Khuyến nông địa phương đã đạt được trong 30 năm, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền nông nghiệp tỉnh nhà phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực cả trước mắt và lâu dài. Để công tác khuyến nông phát triển phù hợp với xu thế và điều kiện của tỉnh, đồng chí Dương Mah Tiệp đề nghị ngành Khuyến nông tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao và là cầu nối để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Gia Lai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở Nông nghiệp & PTNT Gia Lai đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh giai đoạn (1993 – 2023).

 

Hồng Uyên – Viễn Khánh


Lượt xem: 73

Trả lời