Hội thảo “Phát triển kinh tế Nông, Lâm nghiệp xanh bền vững vùng Tây Nguyên”

Cập nhật 04/4/2023, 17:04:48

Chiều nay 4/4/2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Các đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND 5 tỉnh Tây Nguyên.

Hội thảo đã tập trung thảo luận, đánh giá chính sách, pháp luật đất đai hiện hành và những định hướng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; phân tích, đánh giá một số cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đột phá về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và giải pháp phát triển bền vững dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới; hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thị trường tín chỉ cac-bon ở Việt Nam và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi trong công tác bảo đảm an sinh đối với người dân khu vực có rừng.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh Tây Nguyên có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng-an ninh của cả nước. Tây Nguyên là vùng có diện tích rừng lớn, có tiềm năng lớn về phát triển tài nguyên rừng và nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, phát triển lâm nghiệp. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.Trung ương đề ra mục tiêu giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045 “Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng”, riêng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao các nội dung đại biểu thảo luận tại hội thảo với nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt việc phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới. Trong đó, có các giải pháp, kinh nghiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và sự phát triển bền vững cho Tây Nguyên; sản xuất, canh tác nông nghiệp hữu cơ theo phương thức phát triển của hệ sinh thái rừng Tây Nguyên.

Trên cơ sở những nội dung được báo cáo, tham luận, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp, tiếp thu những ý kiến của đại biểu để kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên và công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.

 Tường Vi – Viết Toàn (Đài PT –TH tỉnh Đắk Lắk)


Lượt xem: 8

Trả lời