Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Cập nhật 14/4/2014, 14:04:18

Ngày 14/4, tại thành phố Pleiku, Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn chủ trì đã phối hợp với Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Tham dự hội thảo có một số đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Sở ytế và một số sở, ngành liên quan của các tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

 

Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

 

Theo Bộ Y tế, sau gần 4 năm Luật Bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống đã góp phần đưa hệ thống các văn bản của Luật Bảo hiểm y tế ban hành khá đầy đủ, đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các chế độ chính sách Bảo hiểm y tế. Đến cuối năm 2013, số người tham gia Bảo hiểm y tế là trên 61 triệu người đạt trên 69% dân số,… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện Luật để đạt mục tiêu còn gặp nhiều thách thức trong việc bao phủ, mở rộng Bảo hiểm y tế của trên 30% dân số còn lại. Cùng với đó là thách thức nếu tiếp tục thực hiện Luật Bảo hiểm y tế như hiện nay thì tiến độ bao phủ Bảo hiểm y tế dự kiến đến năm 2020 chỉ đạt 80% dân số, tăng 10% so với hiện nay. Vì vậy, một số điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm lần này là bắt buộc toàn dân tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, bổ sung đối tượng quân đội, công an tham gia Bảo hiểm y tế, đi kèm với nghĩa vụ thì quyền lợi của tham gia bảo hiểm y tế cũng sẽ được điều chỉnh tăng cao hơn và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, trách nhiệm của một số bộ, ngành liên quan.

 Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo, Bộ ytế và Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội sẽ tổng hợp, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp sắp tới./.

Hồng Uyên-Xuân Huy


Lượt xem: 47

Trả lời