Hội thảo giám sát thực hiện Nghị định 39/2015 NĐ-CP

Cập nhật 15/11/2017, 14:11:31

Hội LHPN huyện Đak Pơ vừa tổ chức hội thảo giám sát thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP của chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số”.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị định số 39 năm 2015 của Chính phủ, trên địa bàn huyện Đak Pơ đã có 6/8 xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ  cho những đối tượng phụ nữ thuộc hộ nghèo là  đồng bào DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ. Trong đó, năm 2016 có 23/36 người sinh con đúng chính sách dân số được hưởng hỗ trợ nhận chế độ; và năm 2017, đến thời điểm này đã có 8 trường hợp được hưởng hỗ trợ và 20 trường hợp đang làm hồ sơ. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận những vấn đề còn thắc mắc về Nghị định 39; đồng thời, nêu ra những kiến  nghị giải pháp để nghị định đi vào cuộc sống. Nghị định 39 ra đời đã khuyến khích người  DTTS sinh con đúng chính sách dân số, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao sức khỏe cho bản thân, giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới./.

Lan Anh – Nguyn Cường

 


Lượt xem: 22

Trả lời