Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019   

Cập nhật 16/11/2018, 08:11:04

 Sáng ngày 15/11, tại TP Pleiku, Ban Quản lý Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Dự án trong năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019. Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại Hội thảo. Về phía Unicef có ông Friday Nwaigwe – Trưởng Chương trình Vì sự sống còn và phát triển trẻ nhỏ và bà Simone Angele Vis – Trưởng Chương trình giáo dục. Dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

   Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai chính thức khởi động từ ngày 21/03/2018, triển khai trên địa bàn 09 xã của 03 huyện gồm: Kbang, Mang Yang và Krông Pa. Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án đã hoàn thành 26 hoạt động chính. Dự ước đến cuối năm 2018 hoàn thành 30/46 hoạt động, đạt 65,2% kế hoạch. Các hoạt động của Dự án đã có nhiều tác động tích cực, làm chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ tại các cơ sở y tế, trường học, hệ thống bảo vệ trẻ  em, phụ huynh và cộng đồng nhằm tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em; đồng thời chính quyền địa phương cũng có có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Dự án. Trên cơ sở những kết quả đạt được, phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý Dự án và các sở, ngành liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, các sở, ngành và địa phương được hưởng lợi cần tăng cường công tác phối hợp trong việc cung cấp các dịch vụ có chất lượng, tổng hòa các hoạt động, tạo được sự gắn kết, tương tác, hưởng ứng tham gia của người dân và cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát làm thế nào để trẻ em và các đối tượng được hưởng lợi từ Dự án có những chuyển biễn rõ nét về nhận thức và thay đổi hành vi hướng tới Vì sự Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai./.

 Bích Thủy, Thanh Sáng


Lượt xem: 23

Trả lời