Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Gia Lai.

Cập nhật 15/5/2019, 14:05:11

Sáng 15/5, Vụ Pháp chế – Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Gia Lai. Tham dự Hội thảo có đại diện một số Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo, công chức Ban dân tộc các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk cùng đại diện các sở ngành liên quan tỉnh Gia Lai.

Tại Hội thảo các đại biểu được nghe các bài tham luận chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, Kon Tum và Gia Lai; Tham luận của Sở Tư pháp Gia Lai về những bài học kinh nghiệm trong việc lựa chọn nội dung hình thức và các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả phù hợp với đặc điểm tình hình, tập quán văn hóa của người dân tộc thiểu số; Một số báo cáo tham luận về kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian qua trên địa bàn huyện Ia Grai, Đăk Đoa  và Chư  Păh. Từ các tham luận, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến đề ra phương thức thực hiện để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, góp phần đạt được mục tiêu của đề án “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021” của Ủy Ban Dân tộc đã đề ra, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số./.

Ngọc Ánh, Duy Linh


Lượt xem: 16

Trả lời