Hội Phụ nữ TP. Pleiku tích cực hỗ trợ hội viên DTTS thoát nghèo

Cập nhật 13/8/2019, 14:08:40

Trong tổng số gần 42.500 hội viên hội phụ nữ thành phố Pleiku hiện có khoảng 6.500 hội viên là đồng bào DTTS, chiếm hơn 15,2%. Tuy nhiên, phần lớn số hội viên này lại có hoàn cảnh khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao.

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc “Vận động hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2021”, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tuyên truyền thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và ra mắt 5 CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu” gồm 52 thành viên. Đặc biệt, mô hình giao bò giống cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả, 03 năm qua đã giao 16 con bò giống trị giá 172.000.000đ cho 16 hội viên phụ nữ nghèo, hiện nay đàn bò đang phát triển tốt. Nâng tổng số đàn bò lên 76 con./.

 Hòa Giang, Viễn Khánh


Lượt xem: 34

Trả lời