Hội nông dân huyện Chư păh hội nghị điển hình tiên tiến

Cập nhật 30/5/2015, 16:05:15

Hội nông dân huyện Chư Păh vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất, giai đoạn 2010-2015. Tham gia hội nghị có 63 nông dân tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn huyện.

 

Thấm nhuần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong năm năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Chưpah đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua. Cụ thể: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

 

Qua phát động phong trào đã thu hút đông đảo nông dân trên địa bàn tham gia thực hiện. Có khoảng hơn 85% số hộ nông dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng tăng, số hộ nông dân nghèo giảm mạnh; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện những điển hình tiêu biểu về hiến đất làm đường giao thông nông thôn, góp công, góp của cùng với chính quyền địa phương tham gia thực hiện; Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng được thực hiện thường xuyên, liên tục và đã phát huy được hiệu quả tích cực.

 

Tại hội nghị đã biểu dương 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua ái quốc./. 

Ngọc Lan – Ngọc Thủy (Đài TT-TH Chư Păh)


Lượt xem: 64

Trả lời