Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên

Cập nhật 15/9/2021, 11:09:53

Sáng nay (15/9), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên nhằm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2022. Dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhấn mạnh: Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19; song với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, các cấp chính quyền địa phương, tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 8 tháng của vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên đã đạt được những kết quả khả quan. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì; các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo. Tốc độ tăng trưởng bình quân 8 tháng đầu năm của 3 vùng đều cao hơn mức bình quân chung cả nước. Để Hội nghị đạt kết quả cao nhất, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương đánh giá toàn diện, phân tích các mặt được, chưa được và làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra các giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021. Trong đó, đánh giá rõ việc dự kiến kết quả thực hiện chỉ tiêu GRDP của các địa phương trong năm 2021. Chia sẻ cách làm hay để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và triển khai kế hoạch đầu tư công trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2022; trong đó, cần tập trung về công tác dự báo, đánh giá, phân tích tình hình, bối cảnh “bình thường mới”; đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19./

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 14

Trả lời