Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023

Cập nhật 19/12/2022, 17:12:48

Chiều ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác tư pháp năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước.  Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.  Dự Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2022, ngành tư pháp đã tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham gia tích cực, hiệu quả trong việc chuẩn bị định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Trong năm 2022, các bộ, ngành đã trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành 564 văn bản quy phạm pháp luật;  các địa phương, trong cả nước đã ban hành 3.948 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh và  ban hành 2.739 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện và có 778 văn bản quy phạm pháp luật cấp xã được ban hành năm 2022.

     Phát biểu ý kiến của địa phương, đồng chí Trương Hải Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu ra một số nội dung trọng tâm: Thời gian qua, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện trên mọi lĩnh vực; chất lượng văn bản có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, quá trình triển khai nhiệm vụ, tỉnh Gia Lai còn một số khó khăn, vướng mắc đó là: hiện nay, số lượng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có nội dung giao HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết tương đối nhiều; một số kiến nghị của địa phương chưa được các bộ, ngành hướng dẫn kịp thời hoặc việc hướng dẫn còn chung chung nên địa phương vẫn còn gặp khó khăn trong việc áp dụng và tổ chức thi hành pháp luật….

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong cả nước; kết quả mà Bộ, ngành Tư pháp đạt được đã đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị ngành tư pháp trong cả nước tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; các địa phương trong cả nước lưu ý đến công tác thẩm định các văn bản, tránh lợi ích nhóm trong xây dựng văn bản; đồng thời phải đẩy mạnh kiểm tra, rà soát văn bản có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kết luận kiểm tra được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật./.

Ngọc Ánh, Minh Trung


Lượt xem: 3

Trả lời