Hội nghị trực tuyến toàn quốc phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Cập nhật 23/9/2022, 19:09:22

Chiều nay (23/9), tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Hội nghị do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngang Bộ; đại diện các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các viện, các trường đại học và các chuyên gia.

          Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá tình hình, nhận diện đúng những hạn chế, tồn tại, khó khăn, thách thức; từ đó xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, vận hành tốt hơn thị trường KHCN. Thông qua đó để thị trường này thực sự trở thành con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất biến KHCN thành lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội, giúp các doanh nghiệp tạo ra nhiều hàng hóa, dịch vụ mới có hàm lượng khoa học cao, tạo sức cạnh tranh vượt trội của nền kinh tế.

Trên tinh thần và ý kiến gợi mở của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe một số tham luận của các Viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, một số địa phương và một số Bộ, ngành Trung ương về một số nội dung, vấn đề như: Kiến tạo chính sách vượt trội để tạo động lực tăng trưởng mới cho thị trường KH&CN Việt Nam; Đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ – góc nhìn từ nhà đầu tư nước ngoài; Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị với Chính phủ nhằm phát triển kinh tế bền vững dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo; Kiến nghị một số giải pháp thúc đẩy thị trường KH&CN gắn với yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, nền tảng và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; Chính sách phát triển hạ tầng hỗ trợ thị trường KH&CN và cơ chế đấu thầu đặc thù thúc đẩy giao dịch công nghệ…

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thị trường KHCN ở nước ta là một trong những yếu tố quan trọng trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư, đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách có liên quan; thị trường KHCN bước đầu được hình thành, phát triển và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển KT-XH và so với một số thị trường khác thì thị trường KHCN Việt Nam vẫn phát triển chậm, còn nhiều vướng mắc, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh… Do đó, phát triển mạnh mẽ thị trường KHCN là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành Trung ương; các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các viện, các trường đại học và các chuyên gia cần có sự phân tích, đánh giá sự vận hành của thị trường KHCN ở nước ta hiện nay đã tương xứng với vai trò, vị trí trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN chưa; làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của các chủ thể chính của thị trường KHCN, đánh giá sự tương tác, hợp tác, phối hợp giữa các chủ thể này với nhau ra sao; các tổ chức trung gian, môi giới đã làm tốt vai trò kết nối, thúc đẩy giao dịch, lưu thông hàng hóa KHCN hay chưa; hạ tầng quốc gia của thị trường KHCN hiện nay ra sao, hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế thế nào; thể chế, cơ chế, chính sách phát triển thị trường KHCN còn vướng ở đâu, mắc ở chỗ nào, văn bản nào cần bổ sung, sửa đổi, văn bản nào cần thay thế; giải pháp nào để tăng cường vai trò của Nhà nước trong định hướng, điều tiết, hỗ trợ hiệu quả cho thị trường KHCN phát triển; và cần có những giải pháp đột phá nào để thị trường KHCN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập trong thời gian tới./.

 

Mỹ Tiến, Huy Toàn


Lượt xem: 4

Trả lời