Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật 15/9/2021, 11:09:27

Sáng nay (15/9), các cơ quan nội chính Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đến dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ trì Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan nội chính Trung ương.
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan nội chính và một số cơ quan của tỉnh.

Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động trong các nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, cho thấy: Các cơ quan nội chính ở Trung ương và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần cùng với hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương đến địa phương tham mưu đắc lực cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu rõ những kết quả đạt được, chưa được và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để khắc phục có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, tạo sự thống nhất hành động trong toàn khối các cơ quan nội chính nhằm thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.

 Đức Hải;  R’Piên


Lượt xem: 8

Trả lời