Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023

Cập nhật 30/12/2022, 18:12:52

Chiều 30/12, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết Ngành năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2022.

Năm 2022, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ngành Nông nghiệp Gia Lai tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh. Một trong những điểm sáng của ngành Nông nghiệp trong năm là kết quả thực hiện liên kết sản xuất giữa nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục được phát triển, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương. Toàn tỉnh có gần 238 ngàn ha các loại cây trồng thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong năm công tác thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Toàn tỉnh hiện đã thu hút được 274 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 34 ngàn tỷ đồng, trong đó có 38 dự án trồng trọt, 200 dự án chăn nuôi, 36 dự án trồng rừng với tổng diện tích hơn 39.000 ha.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2023, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu: Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 35.768 tỷ đồng, tăng 5,75% so với năm 2022. Trong đó: nông nghiệp 34.933 tỷ đồng, tăng 5,65%; lâm nghiệp 535 tỷ đồng, tăng 8,08%; thuỷ sản 300 tỷ đồng, tăng 13,21%.

Hồng Uyên – Minh Vũ


Lượt xem: 4

Trả lời