Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo cho cán bộ công đoàn

Cập nhật 14/11/2022, 11:11:43

Sáng nay (14/11), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo cho cán bộ công đoàn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Ngọ Duy Hiểu-Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Lệ Nhung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai; cùng các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên; cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở của 14 LĐLĐ tỉnh khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Theo đó, trong thời gian 1 ngày, các cán bộ công đoàn sẽ được đồng chí Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc trao đổi các nội dung về: Vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay; vấn đề tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; đồng chí Ngọ Duy Hiểu- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của cán bộ công đoàn; kỹ năng lãnh đạo của cán bộ công đoàn trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Dân tộc, tôn giáo là chính sách lớn, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Cùng với việc thực hiện công tác công đoàn, tổ chức Công đoàn cũng luôn quan tâm quán triệt chủ trương của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong công nhân, viên chức, lao động; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết, nhằm giúp cán bộ công đoàn tuyên truyền các vấn đề dân tộc, tôn giáo tới công nhân, viên chức, lao động; đồng thời cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp trong nắm bắt, cung cấp thông tin cho đoàn viên, người lao động về các vấn đề dân tộc, tôn giáo. Từ đó nâng cao nhận thức, cảnh giác của cán bộ công đoàn và công nhân lao động về các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ngăn chặn việc lợi dung quyền thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối an ninh trật tự.

Đây là lớp tập huấn thứ 3 trong số các lớp tập huấn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trong năm nay. Lớp tập huấn được tổ chức tại các tỉnh Lạng Sơn, Sóc Trăng và Gia Lai./.

Nhâm Dung – Huy Toàn


Lượt xem: 23

Trả lời