Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng chống khủng bố năm 2013.

Cập nhật 23/9/2013, 08:09:39

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Ban chỉ huy thống nhất phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng chống khủng bố  năm 2013.

Tham gia lớp tập huấn có 350 đại biểu gồm thành viên Ban chỉ huy phòng chống khủng bố tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các mục tiêu, công trình trọng điểm. Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được giảng viên của Bộ Công an truyền đạt những văn bản pháp luật về công tác phòng chống khủng bố, tìm hiểu tình hình khủng bố Quốc tế, khủng bố ở Việt Nam, cách xử lý một số tỉnh huống thường xảy ra. Lãnh đạo Công an tỉnh thông báo tình hình công tác phòng chống khủng bố trên địa bàn, trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong công tác này….

Qua tập huấn đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng chống khủng bố, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố trong tình hình hiện nay. Xác định vai trò của công tác phòng chống khủng bố đối với sự nghiệp đảm bảo an ninh Quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; giúp các đơn vị địa phương chủ động phòng ngừa và triển khai xây dựng các phương án chống gây rối bạo loạn, phòng chống khủng bố tại các công trình, mục tiêu trọng điểm có nguy cơ bị khủng bố cao trên địa bàn./.

Ctv:Quốc Thành – Nông Hòa


Lượt xem: 66

Trả lời