Hội nghị sơ kết công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2014

Cập nhật 12/8/2014, 15:08:13

Sáng 12/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Liên đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2014. 

 

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến ngày 30/6/2014 toàn tỉnh đã cấp được trên 555 ngàn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích trên 912.750 ha, đạt 87,73% diện tích cần cấp. Như vậy, diện tích cần cấp giấy chứng nhận lần đầu còn gần 100 ngàn ha và trên 67.461 ha diện tích chưa được đo đạc, cần đo đạc để cấp giấy chứng nhận. Theo kế hoạch đến cuối năm 2014 phải cơ bản hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Để đảm bảo mục tiêu này, trên cơ sở ý kiến của Sở tài nguyên và Môi trường cũng như các địa phương về một số khó khăn, vướng mắc hiện nay, chủ yếu là khó khăn về kinh phí, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Liên đề nghị đến cuối tháng 8/2014 các địa phương phải tính toán lại toàn bộ nhu cầu của huyện cần đo đạc để xác định kinh phí, trong đó ngân sách huyện cân đối được bao nhiêu, còn lại bao nhiêu báo cáo với UBND tỉnh  xin ứng vốn, đảm bảo đến cuối năm 2014 cơ bản hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Về một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất tranh chấp, vấn đề thực hiện nghĩa vụ tài chính và một số vấn đề liên quan khác, đồng chí Đào Xuân Liên đề nghị các địa phương cần sớm tháo gỡ trên cơ sở quy định pháp luật, vấn đề nào vượt thẩm quyền báo cáo với UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ./.

 

 

Hồng Uyên-R’Piên


Lượt xem: 37

Trả lời