Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cập nhật 16/11/2023, 10:11:43

Sáng nay (16/11), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo và vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các ban đảng ở Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Quang Thái – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Công tác cán bộ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục được sửa đổi, bổ sung một số quy định để ngày càng phù hợp với công việc thực tiễn và quan trọng nhất là đáp ứng được yêu cầu của Đảng. Đối với 3 văn bản được quán triệt tại Hội nghị lần này, gồm: Quy định số 124 ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 125 ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; và Hướng dẫn số 25 ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đặc biệt lưu ý việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 124 ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị cần tiếp tục phát huy tinh thần tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa và quan trọng nhất là chủ động để khắc phục; làm sao để đạt kết quả thực chất, không phải là hình thức. Phải chú trọng nguyên tắc “bất di bất dịch” của Đảng, đó là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời quá trình triển khai Quy định 124 phải tiếp tục đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và sự đoàn kết đó dựa trên tinh thần xây dựng, đóng góp để tập thể tốt hơn, cá nhân tốt hơn. Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, không chỉ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương mà người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cá nhân, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, phải thực hiện nghiêm; tạo nên sự đồng bộ, thống nhất cao trong quá trình thực hiện Quy định 124 để qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong lần kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị vào cuối năm 2023./.

Mỹ Tiến – Ksor Tuối


Lượt xem: 7

Trả lời