Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phục dựng một số lễ hội truyền thống của dân tộc Jrai tại tỉnh Gia Lai”

Cập nhật 17/3/2018, 15:03:19

 Sáng 16/3,  Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu phục dựng một số lễ hội truyền thống của dân tộc Jrai tại tỉnh Gia Lai”do Học viện Chính trị khu vực III thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện

Với tổng kinh phí 970 triệu, bắt đầu triển khai từ tháng 02/2015, đề tài “Nghiên cứu phục dựng một số lễ hội truyền thống của dân tộc Jrai tại tỉnh Gia Lai” chú trọng nghiên cứu và phục dựng lễ hội mừng lúa mới và lễ hội cúng giọt nước của 03 nhóm tộc người Jrai tại chỗ: nhóm Jrai Arap (huyện Chư Pah), nhóm Jrai TBuăn (huyện Đức Cơ) và nhóm Jrai Hdrung (TP Pleiku) nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội truyền thống tộc người tại chỗ Jrai trong bối cảnh hiện nay. Đề tài được hội đồng chuyên môn công nhận đạt và đánh giá cao về tính cấp thiết, nội dung nghiên cứu sâu rộng.  Hội đồng kỳ vọng những lễ hội truyền thống của người Jrai khi được chú trọng đầu tư phục dựng sẽ trở thành một biểu tượng văn hoá, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân địa phương./.

 Trương Trang,  Huy Toàn


Lượt xem: 19

Trả lời