Hội nghị lần thứ 15, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang khóa XV (mở rộng)

Cập nhật 17/12/2013, 13:12:03

Huyện ủy Mang Yang vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XV (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các mặt công tác về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XV (mở rộng).

 

Năm 2013, trong điều kiện Mang Yang còn nhiều khó khăn, thách thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đạt được một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,1%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt trên 15,7 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 16,2 triệu đồng/người/năm, tăng 23,9% so với năm 2012. Tiến độ thi công, giải ngân các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt; Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác đấu tranh xóa bỏ “Tà đạo Hà mòn” đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, như: Hạn hán, bão lụt đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội không đạt, đạt thấp so với Nghị quyết đề ra. Tình trạng vi phạm Luật  bảo vệ phát triển rừng còn diễn biến phức tạp…

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; Thông qua dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

Đức Phương (Mang Yang)


Lượt xem: 69

Trả lời