Hội nghị ký kết giữa Liên đoàn lao động tỉnh và Báo Lao động

Cập nhật 25/8/2014, 14:08:40

Sáng 25/8 lễ ký kết“Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào công nhân viên chức – lao động và hoạt động công đoàn giai đoạn 2014-2019” giữa Liên đoàn lao động tỉnh và Báo Lao động đã chính thức được thực hiện. 

 

Lễ ký kết "Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn giai đoạn 2014-2019"

 

Theo đó hai bên thống nhất nội dung ký kết về đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên Báo Lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các hoạt động công đoàn, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức–lao động tỉnh. Tại lễ ký kết, Liên đoàn lao động tỉnh đã thống nhất đặt mua báo Lao động mỗi ngày, phấn đấu đến hết năm 2015 có 30% công đoàn cơ sở có Báo Lao động và đến hết năm 2018 có 50% công đoàn cơ sở có Báo lao động. Cùng với đó, Báo lao động thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao động vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền và hàng hóa giúp đỡ các trường hợp công nhân viên chức lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Gia Lai cùng nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác.

 

Nội dung phối hợp và hình thức tổ chức thực hiện đã được thực hiện bằng việc ký kết bằng văn bản với sự nhất trí cao giữa hai đơn vị.

Hồng Uyên-R’Piên


Lượt xem: 45

Trả lời