Hội nghị Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 05/6/2020, 16:06:05

Sáng ngày 5/6, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị do ông Đinh Ngọc Hải và bà Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có các vị ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa X, các nhân sĩ, tri thức, chuyên gia là thành viên Hội đồng tư vấn UBMTTQVN tỉnh.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với kết cấu, nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020- 2025; báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ qua.

Một vài ý kiến đề nghị điều chỉnh 1 số chỉ tiêu sát với tình hình thực tế như : Chú trọng xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là các huyện vùng sâu, vùng xa; Quan tâm vấn đề sử dụng nước sạch của người dân; Đẩy mạnh công tác phát triển du lịch; Có biện pháp tích cực để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao chất lượng kiểm lâm trên địa bàn; Cần chú trọng, phát huy vai trò của đoàn thể, các cấp Hội cơ sở nhằm đi sâu đi sát tình hình cụ thể ở từng địa phương và đề ra nhiệm vụ và giải pháp khoa học, cụ thể, sát sao hơn…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải trân trọng cảm ơn các đại biểu dự hội nghị đã nghiên cứu, phát huy dân chủ tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị một cách trách nhiệm, tâm huyết, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Trương Trang, Minh Trí


Lượt xem: 24

Trả lời