Hội nghị đánh giá triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2014

Cập nhật 12/7/2014, 11:07:13

Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm nay và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy.

 

Hội nghị đánh giá việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

 

Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền và các giải pháp phòng ngừa; đồng thời tăng cường các giải pháp kiểm tra, giám sát trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nên làm giảm cơ hội phát sinh tham nhũng. Thanh tra tỉnh đã tiến hành 8 cuộc thanh tra tại 8 đơn vị, đã kết thúc 6 cuộc thanh tra, phát hiện 6 đơn vị sai phạm với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng nhưng chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Hội nghị cũng đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay tuy chưa phát hiện vụ tham nhũng mới nhưng công tác này trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhất là việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị còn yếu. Việc phát hiện và xử lý tội phạm tham nhũng còn ít so với dư luận xã hội. Tiến độ xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vẫn còn chậm, kéo dài; vai trò của xã hội trong công tác này còn thấp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành hữu quan triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó chú trọng việc đấu tranh, phát hiện tham nhũng; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các vụ việc theo phản ánh của dư luận; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu và của Mặt trận, các đoàn thể trong việc triển khai công tác này, kiên quyết xử lý các vụ việc tham nhũng để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng thì các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, pháp luật về công tác này gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

                                                                             

Hà Đức ;Thanh Sáng


Lượt xem: 36

Trả lời