Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

Cập nhật 16/9/2021, 18:09:56

Phân cấp, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong việc xây dựng thể chế; đây là một những ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế do Chính phủ tổ chức sáng nay.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đề xuất với các bộ, ngành cần có định hướng ưu tiên điều chỉnh kịp thời các quy định không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội hoặc gây khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương. Bên cạnh đó, cần có sự thống nhất trong quan điểm hướng dẫn, xử lý các vụ việc phát sinh khi chưa có quy định điều chỉnh hoặc các văn bản điều chỉnh có sự chồng chéo, chưa rõ ràng, cần có một nguyên tắc chung để giải quyết vấn đề này, tránh tình trạng không thống nhất quan điểm trong xử lý vụ việc ở địa phương và các cơ quan kiểm tra, giám sát, theo dõi dẫn đến kéo dài, tạo sự lúng túng và áp lực cho các cơ quan địa phương. Tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị các bộ, ngành cần tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, đảm bảo việc xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã rõ ràng, thống nhất giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản, quy định pháp luật có liên quan… Bên cạnh đó hoàn thiện thể chế quy định về tổ chức pháp chế ở các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh….

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những ý kiến góp ý chất lượng, sát với thực tế của các bộ, ngành, địa phương, đồng thời giao các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, nếu thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Quốc hội thì Chính phủ và Quốc hội sẽ giải quyết. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh: Đầu tư cho thể chế chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững, do vậy, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế. Trên cơ sở nhận thức đúng cần đi đôi với hành động đúng và dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng tầm, đúng mức đối với việc xây dựng và hoàn thiện thể chế. Bên cạnh đó cần quan tâm bố trí cán bộ có năng lực, có trình độ làm công tác thể chế đi đôi với đầu tư nguồn lực và thời gian đúng mức để xây dựng thể chế đạt hiệu quả, đi vào cuộc sống. Song song với đó là các bộ, ngành, địa phương cần thường xuyên rà soát những vướng mắc, bất cập về thể chế để đề xuất điều chỉnh phù hợp, trong đó cần lấy thực tiễn làm thước đo và hướng đến người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời quan tâm cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, nghiên cứu cải tiến quy trình làm luật sao cho đơn giản và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế./.

Thiên Thanh, R’Piên

 


Lượt xem: 8

Trả lời