Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI

Cập nhật 21/8/2014, 16:08:45

Sáng 21/8, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

 

Hội LHPN tỉnh hội thảo đánh giá giữa nhiệm kỳ.

 

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chủ động bám sát, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và đạt được những kết quả tích cực. 100% các cấp Hội thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tạo điều kiện cho gần 13.500 phụ nữ nghèo vay vốn và giúp được trên 4.800 hộ thoát nghèo; tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho trên 30.600 chị, giúp 5.170 chị có việc làm sau học nghề. Toàn tỉnh xây dựng được 678 “địa chỉ tin cậy” và 10 “Làng phụ nữ kiểu mẫu”,…Tuy nhiên, hoạt động của Hội trong nửa nhiệm kỳ vừa qua còn tồn tại một số hạn chế. Hội nghị đã thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục cũng như phương hướng hoạt động trong nửa nhiệm kỳ còn lại, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội.

Hoài Thu-Xuân Huy


Lượt xem: 59

Trả lời