Hội đồng nhân dân TP.Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường

Cập nhật 24/4/2019, 10:04:40

Ngày 23/4, Hội đồng nhân dân TP.Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường. Tham dự kỳ họp có 37/40 đại biểu HĐND Thành phố khóa XI.

Tại kỳ họp, UBND TP.Pleiku đã thông qua Tờ trình  số 110/Ttr-UBND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019, Tờ trình số 108/TTr-UBND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Pleiku. Trên cơ sở các tờ trình được UBND thành phố trình bày tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Pleiku./.

 CTV Phương Thảo- Bá Bính (TP.Pleiku)

 

 


Lượt xem: 80

Trả lời