Hội CCB huyện Chư Păh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật 19/6/2017, 14:06:48

Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh có trên 2.100 hội viên sinh hoạt ở 17 tổ chức cơ sở hội. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết vận động, tập hợp và phát huy tiềm năng của các thế hệ cựu chiến binh để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra. Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả tích cực. Với phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã có trên 400 hội viên Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, có 2 tổ chức cơ sở hội không còn hội viên Cựu chiến binh nghèo. Bên cạnh đó, các hoạt động nghĩa tình đồng đội cũng được Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh thực hiện hiệu quả và đã giúp hội viên nghèo xóa được 22 nhà tạm, dột nát với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tại đại hội các đại biểu đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 19 đại biểu vào Ban chấp hành khóa mới, 14 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

 Diễm Ly – Văn Cảnh


Lượt xem: 54

Trả lời