Học tập và làm theo lời Bác – Những giá trị to lớn

Cập nhật 18/5/2019, 22:05:14

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị cha già kính yêu của dân tộc. Mặc dù Người đã đi xa song những bài học, lời dạy của Bác để lại cho chúng ta vẫn còn nguyên giá trị. Học tập và làm theo gương Bác đã góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với xã hội để từ đó ra sức thi đua xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Dương Văn Trang, ủy Viên BCH TƯ Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tặng nhà tình Thương cho hộ nghèo của tỉnh.

Từ Chỉ thị 03 rồi đến Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo lời Bác và với chủ đề của từng năm đã có tác động mạnh mẽ đến ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Những chuyển biến trong nhận thức đã biến thành những việc làm, hành động cụ thể. Qua đó, dấy lên các phong trào thi đua rộng khắp ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại úy Hoàng Thái Sơn, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “ Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì lực lượng an ninh triển khai thực hiện nghiêm túc và gắn chuyên đề từng năm vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, lực lượng an ninh đã không ngừng cố gắng, phấn đấu, tăng cường lực lượng, bám nắm địa bàn, cơ sở, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị do lãnh đạo cấp trên giao phó; đồng thời phối hợp với tổ công tác của huyện và hệ thống chính trị cảm hóa, giáo dục thì đến nay các đối tượng tà đạo Hà Mòn trên địa bàn huyện cơ bản đã tái hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn ổn định đời sống”.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm chăm lo cho nhân dân và điều đó càng được khẳng định trong Di chúc mà Người đã để lại. Ngay trong điều thứ 3, Người đã căn dặn Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Và với chủ đề của năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên tinh thần chỉ đạo chung, hiện nay, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đang tập trung triển khai với những việc làm cụ thể để chăm lo đời sống nhằm tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Bà Phạm Thị Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Qua thực hiện chủ đề năm nay thì chúng tôi đã triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó đối với cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch cụ thể tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống cho nhân dân. Và trên cơ sở đó thì có thể nói chủ đề năm nay thì chúng tôi thấy rất là thiết thực và đối với địa bàn của xã thì liên tục trong những năm qua thì chúng tôi thực hiện tốt việc chăm lo cho nhân dân và đã kịp thời giải quyết những vướng mắc nên liên tục trong nhiều năm qua chúng tôi không có đơn thư khiếu nại và thứ 2 nữa là mọi chủ trương, đường lối đều kịp thời đến được với nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ”.

Trong dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và đặc biệt là 50 năm thực hiện Di chúc của Người càng cho thấy giá trị vô cùng lo lớn về những lời dạy, lời căn dặn của Người đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thì giá trị cơ bản và ý nghĩa Di chúc của Người là cơ sở, lý luận quan trọng để các tổ chức Đảng triển khai thực hiện nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết: “Các cấp ủy Đảng cần quán triệt cho mỗi cán bộ, đảng viên phải càng thấm nhuần lời dạy của Bác trong Di chúc. Thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng”.

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại bản thân mình và thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế của bản thân để có hướng tự sửa chữa, khắc phục vươn lên. Để từ đó, phát huy cao nhất trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên nhằm củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng./.

Đức Hải, R’Piên


Lượt xem: 23

Trả lời