Học sinh THCS và THPT bắt đầu tựu trường

Cập nhật 20/8/2019, 08:08:19

Học sinh 2 khối THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu tựu trường vào sáng 19/8 và thực học  ngày 26/8. Riêng học sinh bậc giáo dục Mầm non và Tiểu học sẽ tựu trường vào ngày 26/8,  thực học  ngày 3/9/2019.

Theo kế hoạch​ thời gian năm học 2019-2020 của tỉnh Gia Lai đối với giáo dục THCS và THPT trong học kì I sẽ có 20 tuần được bố trí 19 tuần thực học, 1 tuần chuẩn bị cho năm học mới. Riêng trường THPT chuyên Hùng Vương, ngày tựu trường trước 1 tuần theo kế hoạch. Còn đối với giáo dục Mầm non và giáo dục Tiểu học trong học kỳ I có 19 tuần được bố trí 18 tuần thực học và 1 tuần chuẩn bị tựu trường năm học mới.

Năm học này, tỉnh Gia Lai có 402. 214 học sinh, tăng 6547 học sinh với tổng số 774 trường, giảm 14 trường so với năm học 2018 – 2019./.

Lệ Xuân, R’Piên


Lượt xem: 11

Trả lời