Hiệu quả sau 3 năm xây dựng Nông thôn mới ở Ia Nhin

Cập nhật 08/8/2014, 16:08:09

Sau ba năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện ChưPăh đã đạt được những kết khả quan, diện mạo nông thôn ở địa phương có nhiều đổi thay rõ nét. Nhiều địa phương trong huyện có những cách làm hay, những mô hình hiệu quả; trong đó tiêu biểu là xã Ia Nhin – một trong 2 xã điểm xây dựng Nông thôn mới của huyện. 

 

Làm đường giao thông nông thôn.

 

 

Ia Nhin là địa phương có xuất phát điểm khá thuận lợi trong triển khai xây dựng Nông thôn mới của huyện ChưPăh, và nét nổi bật trong triển khai chương trình này ở xã đó là chính quyền địa phương đã khéo léo lồng ghép phổ biến nội dung về xây dựng Nông thôn mới trong các đợt sinh hoạt chính trị, qua đó giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về thực hiện 19 tiêu chí Nông thôn mới. Kết quả, đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, và trong năm 2014 này, địa phương phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7%.

 

Qua trao đổi ông Nguyễn Phúc Cộng-Chủ tịch MTTQ xã Ia Nhin, huyện ChưPăh cho biết: “Trong chương trình xây dựng NTM, đến nay cơ bản xã chúng tôi đã đạt được một số chỉ tiêu trên 19 tiêu chí. Cụ thể phía mặt trận đã tuyên truyền, vận động toàn thể bà con nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Trong năm 2013 và 2014 chúng tôi đã xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là chú trọng vấn đề điện thắp sáng, đường giao thông, trường học và trạm y tế. Đến nay cơ bản ở các thôn, làng ĐBDTTS thì đường bê tông hoá đã đạt 70% trở lê. Đó là cái đáng mừng, phấn khởi và được nhân dân rất đồng tình hưởng ứng.

 

Nhận thức được mục đích và ý nghĩa của chương trình xây dựng Nông thôn mới chính là mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với cộng đồng dân cư nên nhiều hộ dân ở xã Ia Nhin sẵn sàng hiến đất để làm đường giao thông. Điển hình là gia đình ông Chu Văn Khấu (ở thôn 3) đã phá bỏ trên 40 cây bời lời, phá dỡ hàng rào hiến trên 200m2 đất để làm đường giao thông.

 

Ông Chu Văn Khấu-Thôn 3, xã Ia Nhin, huyện ChưPăh tâm sự: “Theo chủ trương xây dựng Nông thôn mới thì trong thôn, trong xóm phải có đường giao thông đi lại thuận tiện, xét thấy trong xóm của tôi đây con đường nhỏ quá, trước đây đường được 3 mét thôi nên tôi cũng hiến 200m2 để mở con đường rộng rãi cho bà con trong xóm đi lại”.

 

Qua 3 năm triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới, xã Ia Nhin đã được đầu tư gần 9 tỷ đồng từ nguồn vốn của các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 và chương trình làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa cơ sở. Các công trình xây dựng đưa vào hoạt động đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã.

 

Trong niềm vui ông Bùi Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nhin, huyện ChưPăh chia sẻ: “Hiện nay xã Ia Nhin đang cố gắng phấn đấu hoàn thành thêm 3 tiêu chí nữa, trong đó có tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất. Riêng tiêu chí về văn hoá, xã cũng đang có kế hoạch để đầu tư. Về tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 11 về hộ nghèo thì xã phấn đấu sẽ hoàn thành trong năm 2014. Còn 3 tiêu chí nữa thì 2015 cũng sẽ hoàn thiện.

 

Có thể thấy, hiệu quả của chương trình xây dựng Nông thôn mới ở Ia Nhin đã và đang tác động tích cực đến đời sống của nhân dân; qua đó giúp nhân dân ý thức hơn trong việc đóng góp sức người, sức của để thực hiện chương trình. Và phát huy những thành tựu đạt được trong 3 năm qua, Ia Nhin sẽ tiếp tục phấn đấu để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, xứng là xã điểm trong xây dựng Nông thôn mới của huyện ChưPăh ./.

Phi Nga – Văn Cảnh(Đài-ChưPah)


Lượt xem: 44

Trả lời