Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng tập huấn đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Cập nhật 26/8/2022, 16:08:35

Sáng nay (26/8), tại Trường Cao đẳng Gia Lai, Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam đã tổ chức tập huấn đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng thu thập minh chứng và viết báo cáo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là việc đánh giá và công nhận hoạt động của các cơ sở giáo dục nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục. Các chuyên gia đã giới thiệu về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Canada, tổng quan về công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận thấy đầy đủ lợi ích của  hoạt động kiểm định, quan tâm nghiên cứu các quy định nâng cao kỹ năng trong việc thu thập minh chứng và viết báo cáo./.

Kim Châu – Viễn Khánh


Lượt xem:

Trả lời