HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 11

Cập nhật 09/12/2019, 18:12:08

Ngày 9/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bước vào ngày làm việc đầu tiên với phiên khai mạc và xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Phan Chung – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

 Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nêu rõ: Kỳ họp này nhằm đánh giá một cách toàn diện về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại trong năm 2019; đồng thời, thông qua nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Với khối lượng công việc nhiều và tính chất quan trọng của Kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc; bên cạnh những thuận lợi, còn rất nhiều khó khăn bởi tình hình khu vực và thế giới tác động đến tỉnh, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển mới. Do vậy tại kỳ họp, ngoài nội dung đã đề cập trong báo cáo và các tờ trình, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận đề ra các chỉ tiêu để phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 với những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính đột phá, nhất là các chỉ tiêu trọng tâm như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút trình bày tại Kỳ họp đã nêu rõ kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc: “Hoạt động giám sát, ban hành nghị quyết tuân thủ theo quy trình, thủ tục luật định. Hoạt động giám sát chuyên đề được tiến hành với nhiều nội dung phong phú, kịp thời chỉ ra các hạn chế, thiếu sót để UBND tỉnh có giải pháp khắc phục. Ngoài giám sát thường kỳ, giám sát chuyên đề, các Ban HĐND tỉnh đã linh hoạt tổ chức nhiều đợt khảo sát đột xuất qua phản ánh của cử tri hoặc những vấn đề nổi cộm trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng trên địa bàn được Thường trực HĐND tỉnh phân công. Tuy hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND đã thường xuyên, song việc phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các tài liệu để thẩm tra trình kỳ họp còn chậm so với kế hoạch đề ra”.

Trong báo cáo của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng trình bày tại Kỳ họp cùng với việc đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế trong năm 2019 cũng đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong thực hiện 21 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội của năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trình bày: “Tiếp tục phát triển kinh tế ổn định và bền vững, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế; huy động mọi nguồn lực, nâng cao năng lực nội tại kết hợp với thu hút nguồn lực từ bên ngoài. Tiếp tục phát triển nông nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số CCHC. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm. Tiếp tục  tìm kiếm thị trường đầu ra cho các sản phẩm chủ lực, phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm và theo chuỗi, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tận dụng các cơ hội phát triển của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 để nâng cao năng suất lao động trong các ngành, lĩnh vực. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, phát triển giáo dục-đào tạo gắn với sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội”.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Lê Xuân Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Bùi Khắc Quang – Nguyên Giám đốc Sở Công thương do đã được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời, bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Lê Kim Giàu – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đỗ Việt Hưng – Giám đốc Sở Xây dựng. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu cũng đã thảo luận xem xét 25 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và UBND tỉnh và các báo cáo của UBND tỉnh, HĐND tỉnh cùng các cơ quan tư pháp.

Ngày 10/12, Kỳ họp bước sang ngày làm việc thứ 2. Theo chương trình làm việc các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ.

Đức Hải – Thiên Thanh – R’Piên – Thanh Sáng


Lượt xem: 19

Trả lời