HĐND tỉnh giám sát việc xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai tại huyện Chư Prông

Cập nhật 04/10/2023, 11:10:25

Sáng 04/10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai tại huyện Chư Prông.

Từ đầu năm 2020 đến 06/2023, huyện Chư Prông đã kiểm tra 02 đơn vị cấp huyện và 15 đơn vị cấp xã, phát hiện 27 vụ vi phạm đều thuộc thẩm quyền xử phạt của cấp xã với các hành vi: Sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất, chuyển nhượng nhưng không đăng ký biến động đất đai, tự ý chỉnh sửa giấy chứng nhận… Tổng số tiền xử phạt hơn 98 triệu đồng. Các vi phạm không có dấu hiệu tội phạm hình sự, không có vụ nào phải cưỡng chế hoặc chuyển cơ quan cấp trên và không có khiếu nại liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, văn bản còn chồng chéo, không thống nhất, thực tế phát sinh bất cập mới, nhất là việc xác định lỗi, mức độ hành vi vi phạm, tính phức tạp, áp dụng tình tiết giảm nhẹ, biện pháp ngăn chặn được phép áp dụng tại cấp xã… đều là qui định chung chung, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên còn lúng túng trong thực hiện.

Thay mặt đoàn giám sát, ông Thái Thanh Bình chia sẻ những khó khăn, đồng tình với những giải pháp khắc phục hạn chế, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của huyện, nhất là đầu tư kinh phí, sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai để thuận lợi trong quản lý và khai thác.

Minh Thanh – Duy Linh


Lượt xem: 5

Trả lời