HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Mang Yang

Cập nhật 22/10/2018, 14:10:23

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội ( HĐND tỉnh ) do Trưởng ban Dương Văn Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế từ tháng 1/2016  đến tháng 9/2018 trên địa bàn huyện Mang Yang.

Tính đến  tháng 9/2018 Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang đã cấp gần 57.300 thẻ BHYT, đạt hơn 85%; khám chữa bệnh cho hơn 26.000 lượt bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Số người tham gia BHYT trung bình mỗi năm từ năm 2016 đến nay đạt trên 84%. Thông tuyến khám chữa bệnh giám định y tế được kết nối đảm bảo đúng quy định về BHYT.Công tác cấp và quản lý thẻ BHYT đã nhanh chóng khắc phục, hạn chế tình trạng cấp trùng thẻ, sai thông tin trên thẻ BHYT trong năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp so với toàn tỉnh. Nguồn nhân lực ngành y tế mới đạt 3,5 bác sỹ/1 vạn dân. Khoa, phòng làm việc còn thiếu chưa phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tỷ lệ lượt người đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến dưới còn ít.Chính sách hỗ trợ mức đóng của đối tượng nông, lâm, ngư, nghiệp chưa được các xã, thị trấn quan tâm đúng mức./.

Đức Phương


Lượt xem: 14

Trả lời